Antonín Bartoníček - cyklo Bartoníček výhradní zastoupení, oficiální dovozce značek: Marzocchi, Formula, MXM, OKBaby, Airbone, Vittoria, Sigma, IXS
CZK CENY CZK
EUR CENY EUR
PŘIHLÁŠENÍ
0
0 Kč
Bartoníček
CZK CENY CZK
EUR CENY EUR
0
0 Kč

CYKLO DÍLY

| | | | | | |
| | | | | | |

Nová registrace

Reklamace

Práva a povinnosti prodávajícího Cyklobartoníček s.r.o. v reklamačním řízení

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající Cyklobartoníček s.r.o. se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.
Vada, která vznikla neodbornou montáží nemůže být uznána.
Odpovědnost prodávajícího Cyklobartoníček s.r.o.nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
Neoznámené zásilky na dobírku nebudou přijaty.

Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu Cyklobartoníček s.r.o. v reklamačním řízení

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce (nárok vznike při nedodržení lhůty, která je o jeden den vyšší, než datum přijetí reklamace v předchozím měsíci), má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny. Tuto volbu je kupující povinen oznámit při předání reklamace. Bez této informace bude vždy výrobek vyměněn za nový.
V případě neoprávněné reklamace mohou být zákazníkovi účtovány náklady spojené s odborným posudkem u výrobce a náklady na dopravu.
Kupující je oprávněn vyžadovat opravu zboží také u zástupce výrobce v ČR, zavazuje-li zástupce k tomuto smlouva s výrobcem
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.
Kupující je povinen informovat prodávajícího Cyklobartoníček s.r.o. na email info@bartonicek.cz , ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.
V případě uznané reklamace má kupující nárok na úhradu poštovného ve výši nejnižšího poštovného z nabídky eshopu.

 
Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího Cyklobartoníček s.r.o.
Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015.


Příloha - reklamační protokol ke stažení (PDF).